Os dymunwch ddod â mater i sylw'r Cyngor, neu os oes gennych eisiau holi am wybodaeth, cysylltwch â'n Clerc:
Henry Edwards
Clerc Cyngor Cymuned Brithdir a Llanfachreth
Arfryn
16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
LL40 1GF
e-bost: Clerc@cyngorllanfachreth.cymru
Ffôn: 01341 422232
Os dymunwch gysylltu â Chynghorydd yn uniongyrchol gweler rhestr y Cynghorwyr
Go to top